English below

GOD JUL…
…vill jag önska dig med ett mönster på dessa Hjärtliga grytlappar!

Grytlapparna är virkade i det kraftiga bomullsgarnet Scheepjes Cahlista och tål tvätt i 60 grader, vilket gör det perfekt till köksattiraljer. De är i två lager och blir tjocka, stora och rejäla, perfekt för att slippa bränna sig på julgrytan. Varför inte testa att virka en Hjärtlig julhandduk i samma garn? Originalet är virkad i Catona, så den blir något större i Cahlista. Något som är bra är att båda garnerna finns i exakt samma färgnummer!

Ha en fin helg!

MERRY CHRISTMAS…
…to you with this pattern for the Heartly pot holders!

The pot holders are made in double layers with Scheepjes Cahlista cotton yarn, which makes them perfectly thick and big! Why not try to make the matching Heartly kitchen towel with the same yarn (Swedish pattern)?

I wish you a Happy Holiday!

Follow FingersCroched:
Instagram    Facebook   Stitchbloggers

Jag lägger ner mycket tid och kärlek både på att göra mönster och lägga ut dem på bloggen! Om du virkar efter mina mönster/beskrivningar, länka eller hänvisa till #fingerscroched, tack!

I put a lot of time and love on making and publishing patterns on my blog! Please credit #fingerscroched, if you use any of them, thank you! 

Hjärtliga grytlappar / Heartly pot holders

Garn: Scheepjes Cahlista från Favoritgarner.se.

Garnåtgång: 2 nystan av vardera svart 110 och röd 192.

Nålstorlek: 4,0 mm

Färdig storlek: Ca 22 x 22 cm

—————

Yarn: Scheepjes Cahlista from Favoritgarner.se (worldwide shipping).

Amount: 2 balls each of black 110 and red 192. 

Hook size: 4.0 mm (converter here)

Finished size: Approx 22 x 22 cm

—————-

Förkortningar / Abbreviations (US terms)

m = maska / st = stitch
lm = luftmaska / ch = chain
sm = smygmaska / sl st = slip stitch
fm = fast maska / sc = single crochet
st = stolpe / dc = double crochet
2 st tills = 2 stolpar tillsammans / dc2tog = 2 double crochets together
lmb = luftmaskbåge / ch sp = chain space
hö = hoppa över / sk = skip
*-* och [-] = upprepa / *-* and [-] = repeat

Till två grytlappar: Virka två rutor med rött garn, enligt mönstret. Virka två rutor med svart garn, gå enligt mönstret, men ersätt lm med stolpar så det blir en tät yta.

Start: 4 lm
Varv 1: 2 st i första m, vänd (3 m)

For two pot holders: Make two squares in red yarn, according to the pattern. Also make two black squares, according to the pattern, but replace sk+ch sp with dc.

Start: Ch4
Row 1: 2 dc in 1st ch, turn (3 st)

——–

Varv 2: (3 lm, 2 st) i första m, 1 st, 3 st i 3:e lm, vänd (7 m)

Row 2: (Ch3, 2 dc) in 1st st, 1 dc, 3 dc in 3rd ch, turn (7 st)

——–

Varv 3: (3 lm, 1 st) i första m, 5 st, 2 st i 3:e lm, vänd (9 m)

Row 3: (Ch3, 1 dc) in 1st st, 5 dc, 2 dc in 3rd ch, turn (9 st)

——–

Varv 4: (3 lm, 2 st) i första m, 7 st, 3 st i 3:e lm, vänd (13 m)

Row 4: (Ch3, 2 dc) in 1st st, 7 dc, 3 dc in 3rd ch, turn (13 st)

——–

Varv 5: (3 lm, 1 st) i första m, 11 st, 2 st i 3:e lm, vänd (15 m)

Row 5: (Ch3, 1 dc) in 1st st, 11 dc, 2 dc in 3rd ch, turn (15 st)

——–

Varv 6: (3 lm, 2 st) i första m, 13 st, 3 st i 3:e lm, vänd (19 m)

Row 6: (Ch3, 2 dc) in 1st st, 13 dc, 3 dc in 3rd ch, turn (19 st)

——–

Varv 7: (3 lm, 1 st) i första m, 8 st, 1 lm, hö 1, 8 st, 2 st i 3:e lm, vänd (21 m)

Row 7: (Ch3, 1 dc) in 1st st, 8 dc, ch1, sk 1, 8 dc, 2 dc in 3rd ch, turn (21 st)

——–

Varv 8: (3 lm, 2 st) i första m, 8 st, 1 lm, hö 1, 1 st om 1-lmb, 1 lm, hö 1, 8 st, 3 st i 3:e lm, vänd (25 m)

Row 8: (Ch3, 2 dc) in 1st st, 8 dc, ch1, sk 1, 1 dc in ch-1, ch1, sk 1, 8 dc, 3 dc in 3rd ch, turn (25 st)

——–

Varv 9: (3 lm, 1 st) i första m, 9 st, 1 lm, hö 1, 1 st om 1-lmb, 1 st, 1 st om 1-lmb, 1 lm, hö 1, 9 st, 2 st i 3:e lm, vänd (27 m)

Row 9: (Ch3, 1 dc) in 1st st, 9 dc, ch1, sk 1, 1 dc in ch-1, 1 dc, 1 dc in ch-1, ch1, sk 1, 9 dc, 2 dc in 3rd ch, turn (27 st)

——–

Varv 10: (3 lm, 2 st) i första m, 9 st, 1 lm, hö 1, 1 st om 1-lmb, 3 st, 1 st om 1-lmb, 1 lm, hö 1, 9 st, 3 st i 3:e lm, vänd (31 m)

Row 10: (Ch3, 2 dc) in 1st st, 9 dc, ch1, sk 1, 1 dc in ch-1, 3 dc, 1 dc in ch-1, ch1, sk 1, 9 dc, 3 dc in 3rd ch, turn (31 st)

——–

Varv 11: (3 lm, 1 st) i första m, 10 st, 1 lm, hö 1, 1 st om 1-lmb, 5 st, 1 st om 1-lmb, 1 lm, hö 1, 10 st, 2 st i 3:e lm, vänd (33 m)

Row 11: (Ch3, 1 dc) in 1st st, 10 dc, ch1, sk 1, 1 dc in ch-1, 5 dc, 1 dc in ch-1, ch1, sk 1, 10 dc, 2 dc in 3rd ch, turn (33 st)

——–

Varv 12: (2 lm, 2 st) i första m, 10 st, 1 lm, hö 1, 1 st om 1-lmb, 7 st, 1 st om 1-lmb, 1 lm, hö 1, 10 st, 3 st i 3:e lm, vänd (37 m)

Row 12: (Ch2, 2 dc) in 1st st, 10 dc, ch1, sk 1, 1 dc in ch-1, 7 dc, 1 dc in ch-1, ch1, sk 1, 10 dc, 3 dc in 3rd ch, turn (37 st)

——–

Fr.o.m. varv 13 görs minskningar. Lämna den sista maskan (2:a lm) ovirkad på alla varv.

Varv 13: 2 lm, nästa 2 st tills, 9 st, 1 lm, hö 1, 1 st om 1-lmb, 4 st, 1 lm, hö 1, 4 st, 1 st om 1-lmb, 1 lm, hö 1, 9 st, näst sista 2 st tills, vänd (34 m)

We are decreasing from row 13. Do not work in the last stitch (2nd ch) on each row.

Row 13: Ch2, dc2tog, 9 dc, ch1, sk 1, 1 dc in ch-1, 4 dc, ch1, hö 1, 4 dc, 1 dc in ch-1, ch1, sk 1, 9 dc, dc2tog, turn (34 st)

1+2 – Början av varvet / Beginning of the row, 3+4 – Slutet av varvet / End of the row

——–

Varv 14: 2 lm, nästa 2 st tills, 6 st, 1 lm, hö 1, 1 st om 1-lmb, 4 st, 1 lm, hö 1, 1 st om 1-lmb, 1 lm, hö 1, 4 st, 1 st om 1-lmb, 1 lm, hö 1, 6 st, näst sista 2 st tills, vänd (31 m)

Row 14: Ch2, dc2tog, 6 dc, ch1, sk 1, 1 dc in ch-1, 4 dc, ch1, sk 1, 1 dc in ch-1, ch1, sk1, 4 dc, 1 dc in ch-1, ch1, sk 1, 6 dc, dc2tog, turn (31 st)

——–

Varv 15: 2 lm, nästa 2 st tills, 5 st, 1 st om 1-lmb, 1 lm, hö 1, 3 st, 1 lm, hö 1, 1 st om 1-lmb, 1 st, 1 st om 1-lmb, 1 lm, hö 1, 3 st, 1 lm, hö 1, 1 st om 1-lmb, 5 st, näst sista 2 st tills, vänd (28 m)

Row 15: Ch2, dc2tog, 5 dc, 1 dc in ch-1, ch1, sk 1, 3 dc, ch1, sk 1, 1 dc in ch-1, 1 dc, 1 dc in ch-1, ch1, sk 1, 3 dc, ch1, sk 1, 1 dc in ch-1, 5 dc, dc2tog, turn (28 st)

——–

Varv 16: 2 lm, nästa 2 st tills, 4 st, 1 st om 1-lmb, 1 lm, hö 1, 1 st, 1 lm, hö 1, 1 st om 1-lmb, 3 st, 1 st om 1-lmb, 1 lm, hö 1, 1 st, 1 lm, hö 1, 1 st om 1-lmb, 5 st, näst sista 2 st tills, vänd (25 m)

Row 16: Ch2, dc2tog, 4 dc, 1 dc in ch-1, ch1, sk 1, 1 dc, ch1, sk 1, 1 dc in ch-1, 3 dc, 1 dc in ch-1, ch1, sk 1, 1 dc, ch1, sk 1, 1 dc in ch-1, 5 dc, dc2tog, turn (25 st)

——–

Varv 17: Virka även om 1-lmb. 2 lm, nästa 2 st tills, 19 st, näst sista 2 st tills, vänd (22 m)

Row 17: Also work in ch-1. Ch2, dc2tog, 19 dc, dc2tog, turn (22 st)

——–

Varv 18: 2 lm, nästa 2 st tills, 16 st, näst sista 2 st tills, vänd (19 m)

Row 18: Ch2, dc2tog, 16 dc, dc2tog, turn (19 st)

——–

Varv 19: 2 lm, nästa 2 st tills, 13 st, näst sista 2 st tills, vänd (16 m)

Row 19: Ch2, dc2tog, 13 dc, dc2tog, turn (16 st)

——–

Varv 20: 2 lm, nästa 2 st tills, 10 st, näst sista 2 st tills, vänd (13 m)

Row 20: Ch2, dc2tog, 10 dc, dc2tog, turn (13 st)

——–

Varv 21: 2 lm, nästa 2 st tills, 7 st, näst sista 2 st tills, vänd (10 m)

Row 21: Ch2, dc2tog, 7 dc, dc2tog, turn (10 st)

——–

Varv 22: 2 lm, nästa 2 st tills, 4 st, näst sista 2 st tills, vänd (7 m)

Row 22: Ch2, dc2tog, 4 dc, dc2tog, turn (7 st)

——–

Varv 23: 2 lm, nästa 2 st tills, 1 st, näst sista 2 st tills, vänd (4 m)

Row 23: Ch2, dc2tog, 1 dc, dc2tog, turn (4 st)

——–

Varv 24: 2 lm, nästa 2 st tills, vänd inte (1 m)

Row 24: Ch2, dc2tog, do not turn (1 st)

——–

Varv 25: Virka runtom rutan. 3 fm om varje kantstolpe, 2 lm i varje hörn, 1 sm i 1:a m (36 fm/sida = 144 fm, 4 2-lmb)

Row 25: Crochet around the square. 3 sc around each dc, ch2 in each corner, 1 sl st in 1st st (36 sc/side = 144 sc, 4 ch-2)

Hjärtkant / Heart border

Lägg en röd och en svart ruta mot varandra aviga mot aviga med hjärtsidan uppåt. Det ska nu virkas genom maskorna motsvarande varandra på båda styckena. Börja i ett hörn (2-lmb).

Varv 1: Svart. [ (2 st tills, 2 lm, 2 st tills) i hörnet, hö 2, (2 st tills, 1 lm, 2 st tills) i samma m, *hö 3, (2 st tills, 1 lm, 2 st tills) i samma m*, upprepa *-* 7 ggr till, hö 1 ], upprepa [] 3 ggr till, 1 sm i första m (40 ”hjärtan”)

Place one red and one black square with the wrong sides against one another with the red side up. Work through the stitches on both squares. Start in a corner.

Row 1: Black. [ (dc2tog, ch2, dc2tog) in the corner, sk 2, (dc2tog, ch1, dc2tog) in same st, *sk 3, (dc2tog, ch2, dc2tog) in same st*, repeat *-* 7 more times, sk 1 ], upprepa [] 3 more times, 1 sl st in 1st st (40 ”hearts”)

——–
Börja i hörnet (2-lmb) ovanför hjärtat.

Varv 2: Röd. 2 fm i hörnet, [ *1 lång st i 2:a fm på varv 25 och runtom kantvarv 1, (1 fm, 1 st, 1 fm) i nästa 1-lmb*, upprepa *-* 8 gånger till, 1 lång st i fm på varv 25 och runtom kantvarv 1, (2 fm, 1 lm, 2 fm) i hörnet ], upprepa [] 2 ggr till, upprepa *-* 9 ggr, (3 fm, 14 lm, sm i sista fm) i hörnet, klipp av garnet och gör ett osynlig avslut (40 st, 40 hjärtan, 40 snäckor, 1 14-lmb)

Start in the corner above the heart.

Row 2: Red. 2 sc in the corner, [ *1 long dc in 2nd sc on row 25and around border row 1, (1 sc, 1 dc, 1 sc) in next ch-1 *, upprepa *-* 8 more times, 1 long dc i fm on row 25and around border row 1, (2 sc, ch1, 2 sc) in the corner ], repeat [] 2 more times, repeat *-* 9 times, (3 sc, ch14, sl st in last sc) in the corner, cut yarn and make an invisible join (40 dc, 40 hearts, 40 shells, 1 ch-14)

KLAR! / DONE!