När man ska läsa en virkbeskrivning finns det en del förkortningar man behöver kunna. 

Här är några av de vanligaste:

m = maska

lm = luftmaska

sm = smygmaska

fm = fast maska

hst = halvstolpe

st = stolpe

dst = dubbelstolpe

lmb = luftmaskbåge

stgr = stolpgrupp

fmb = främre maskbåge

bmb = bakre maskbåge

omsl = omslag

tills = tillsammans

= hoppa över

v = varv