Bildbeskrivning – Mormorsränder

Mormorsränder kan virkas på olika sätt. På mitt sätt gör jag inga luftmaskor mellan stolpgrupperna. Jag använder också bara 2 luftmaskor att ersätta första stolpen med, eftersom jag upplever att kanterna annars blir längre än övrigt.

Förkortningar i beskrivningen

m = maska

lm = luftmaska

fm = fast maska

st = stolpe

lmb = luftmaskbåge

lm-kedja = luftmaskkedja

stgr = stolpgrupp

v = varv

Antalet maskor ska vara delbart på 3 + 2 m att vända med. I beskrivningen är det 15 lm + 2 lm, dvs en lm-kedja på 17 m.

————–

Varv 1:

1: Lägg upp det antal m du vill ha i en lm-kedja (här 17 m)

Varv 2:

2. 1 fm i 3:e m från nålen

3. 1 fm i varje lm varvet ut (den första lm, som ligger ute i kanten räknas inte med, då är det 16 fm)

image

————–

Varv 3:

4. Vänd arbetet och gör 2 lm (=första st)

5. 1 st i samma m som de två lm

6. *Hö 2 m, 3 st i samma m,* upprepa *-* mellan varje stgr, 2 st i 2:a lm på sista st.

(Vid färgbyte – dra inte igenom garnet sista gången på sista st)

image

————–

Varv 4:

7. Dra igenom den nya färgen

8. 2 lm (=första st)

9. 3 st mellan varje stgr varvet ut

10. 1 st i 2:a lm på sista st

image

————–

Varv 5:

11. 2 lm (=första st), 1 st i samma m

12. 3 st mellan varje stgr varvet ut

13. 2 st i sista lm

image

————–

Sedan är det bara att fortsätta på samma sätt, genom att upprepa varv 4-5.

image

 Lycka till!