Min bästa vän fyllde 40 år häromdagen och jag ville gärna virka henne en fin present, vilket resulterade i en gosig kudde. Jag har sett flera bubbliga kuddar i olika utföranden därute, och det här en beskrivning på hur jag, med popcornmaskor, virkat min enkla variant av en sådan kudde. Kudden är virkad i med dubbla trådar i det härliga garnet Stone Washed från Scheepjes, vilket gör popcornen extra fylliga. Fler bilder samt mönster hittar du längre ner. Lycka till!

My best friend just turned 40 and I wanted to make her something special, which ended up in this cosy pillow. I’ve seen several popcorn pillows out there and this is just a simple description on how I’ve made this one with the popcorn stitch. The pillow is made in double strands with the lovely yarn Stone Washed from Scheepjes, which makes the popcorns pop a little bit extra. You can find more pictures and the English pattern in purple text further down. Good luck!

Follow FingersCroched:
Instagram    Facebook

Jag lägger ner mycket tid och kärlek både på att göra mönster och lägga ut dem på bloggen! Om du virkar efter mina mönster/beskrivningar, länka eller hänvisa till #fingerscroched, tack! Lämna gärna en kommentar här nedan.

I put a lot of time and love on making and publishing patterns on my blog! Please credit #fingerscroched, if you use any of them, thank you! Please leave a comment below.

Bubbelkudde / Bubble pillow

Garn: Scheepjes Stone Washed

Garnåtgång till en framsida: 2 nystan av 805 Blue Agate, 1 nystan av vardera 804 Boulder Opal, 808 Corundum Ruby, 809, Yellow Jasper, 810 Garnet, 815 Green Agate

Nålstorlek: 5,0 mm

Övrigt material: Innerkudde

Färdig storlek: Ca 45 x 45 cm

—————

Yarn: Scheepjes Stone Washed

Yarn amount for one front: 2 balls av 805 Blue Agate, 1 ball each of 804 Boulder Opal, 808 Corundum Ruby, 809 Yellow Jasper, 810 Garnet, 815 Green Agate

Hook size: 5.0 mm

Additional materials: Inner pillow 

Finished size: Approx 45 x 45 cm

—————-

Förkortningar / Abbreviations (US terms)

m = maska / st = stitch
lm = luftmaska / ch = chain
sm = smygmaska / sl st = slip stitch
fm = fast maska / sc = single crochet
st = stolpe / dc = double crochet
lmb = luftmaskbåge / ch sp = chain space
hö = hoppa över / sk = skip
*-* = upprepa / *-* = repeat

Popcorn: Virka 5 st i samma maska, Ta ur nålen ur sista stolpen. Sätt nålen i den första stolpen och för in den i den sista maskan, Gör ett omslag och dra igenom båda maskorna på nålen.

Popcorn: Make 5 dc in same st, pull out the hook. Insert hook in the first dc and then in the last loop, yarn over and pull through both loop and st.

Byt färg varje varv enligt följande ordning: 805, 810, 804, 815, 808, 809.

VIRKA MED DUBBELT GARN!
På varv 1 ersätts första st med 3 lm, på följande varv ersätts första st med 2 lm.

Start: Börja med färg 805. 60 lm

Varv 1: 1 st i 4:e lm från nålen, 1 lm, hö 1, popcorn, *2 lm, hö 2, popcorn*, upprepa *-* tills det är totalt 18 popcorn, 1 lm, hö 1, 1 st, 2 lm, 1 sm i sista lm på luftmaskkedjan (4 st, 2 1-lmb, 17 2-lmb, 18 popcorn)

Alla varv virkas från SAMMA håll, vänd alltså inte arbetet. Fånga upp den nya färgen från rätsidan, i den första stolpens 2:a lm på föregående varv.

Varv 2: Byt färg. 3 lm (=1 st+1 lm), hö 1, popcorn i 1-lmb, *2 lm, popcorn i nästa lmb*, upprepa *-* tills det är totalt 19 popcorn, 3 lm (=1 lm+1 st), hö 1, 1 sm i den sista st toppmaska (2 st, 2 1-lmb, 18 2-lmb, 19 popcorn)

Varv 3: Byt färg. 2 lm, 1 st i 1-lmb, 1 lm, hö det första popcornet, popcorn i 2-lmb, *2 lm, popcorn i 2-lmb*, upprepa *-* tills det är totalt 18 popcorn, 1 lm, hö det sista popcornet, 1 st i 1-lmb, 2 lm, 1 sm i den sista st toppmaska (4 st, 2 1-lmb, 17 2-lmb, 18 popcorn)

Varv 4-23: Upprepa varv 2-3 (kom ihåg att byta färg varje varv)

Varv 24: Upprepa varv 2.

Kantbården virkas med färg 805.

Varv 1: Börja i första st på sista varvet (som tidigare). (1fm, 1 lm, 1 fm) i varje hörnmaska, fördela 56 fm på varje sida om hörnmaskorna (4 1-lmb, 58 m/sida)

Varv 2-4: 1 fm i varje m, (1 fm, 1 lm, 1 fm) i varje 1-lmb i hörnet (4 1-lmb, 58 m/sida)

Sy fast en baksida och dekorera gärna hörnen med tofsar som en extra detalj! KLAR!

ENGLISH:

Change color each row according to this order: 805, 810, 804, 815, 808, 809.

USE DOUBLE STRANDS!
On row 1, first dc is replaced with ch3, on following rows first dc is replaced with ch2.

Start: Start with color 805. Ch 60

Row 1: 1 dc in 4th ch from hook, ch1, sk 1, popcorn, *ch2, sk 2, popcorn*, repeat *-* until there’s a total of 18 popcorns, ch 1, sk 1, 1 dc, ch2, sl st in last ch (4 dc, 2 ch-1, 17 ch-2, 18 popcorns) 

All rows start from the SAME side, don’t turn your work. Start the new color from the right side, in top of the first dc on previous row.

Row 2: Change color. Ch3 (1 dc+ch1), sk 1, popcorn in ch sp, *ch2, popcorn in ch sp*, repeat *-* until there’s a total of 19 popcorns, ch3 (=ch1+1 dc), sk 1, sl st in top of last st (2 dc, 2 ch-1, 18 ch-2, 19 popcorns)

Row 3: Change color. Ch2, 1 dc in ch-1 sp, ch1, sk first popcorn, popcorn in ch sp, *ch2, popcorn in ch sp*, repeat *-* until there’s a total of 18 popcorns, ch1, sk last popcorn, 1 dc in ch-1 sp, ch2, sl st in last st (4 dc, 2 ch-1, 17 ch-2, 18 popcorns)

Row 4-23: Repeat rows 2-3 (remember to change colors)

Row 24: Repeat row 2

Use color 805 for the border.

Row 1: (1 sc, ch1, 1 sc) in each corner st, spread out 56 sc on each side of the corners (4 ch-1, 58 sc/side)

Row 2-4: 1 sc in each st, (1 sc, ch1, 1 sc) in each ch-1 sp (corner) (4 ch-1, 58 sc/side)

Use fabric for the backside and decorate the pillow with tassels in the corners! DONE!

Om du ser något felaktigt i mönstret, vänligen kontakta mig på mejl: erika@fingerscroched.se, så jag kan rätta till det.

If you see any errors in the pattern, please contact me by e-mail: erika@fingerscroched.se, so I can correct it.

Buy Me a Coffee