English below

Jag har, i samarbete med Favoritgarner.se och Stitchbloggers, fått möjligheten att testa ett gäng nya garner från de franska märkena Phildar och Pingouin. Det har varit fantastiskt roligt att få göra det, speciellt eftersom många av dem är “chunky”, dvs av det tjockare slaget. De tjockaste garnerna virkas med nål 7-35! Några sorter har jag ett alldeles extra gott öga till, exempelvis det här glansiga, lite glittriga Pingo Shiny, som virkas med nål 15. Jag ääälskar ju glitter (och att det går snabbt)! Som vanligt är det inte helt lätt att fånga glittret på bild, men bilden precis här nedan ger ett litet hum om glansigheten.

In collaboration with Favoritgarner.se and Stitchbloggers, I have had the opportunity to test a bunch of new yarns from the French brands Phildar and Pingouin. It has been great fun to do it, especially since many of them are very chunky. The thickest yarns work with hook size 7.00-35.00 mm! Some of the yarns caught my eye a little bit extra, for example this glossy, glittery Pingo Shiny, which works with hook size 15.00 mm. I just love glitter (and yarn that works up fast)! As usual, it’s not easy to catch the glitter in photos, but the photo below shows some of it.

Redan vid första ögonkastet visste jag vad jag ville göra med Shinygarnet – en snygg, rymlig väska virkad med stickmaskor! Jag gillar den eleganta look den fick och tofsen och de snygga trähandtagen till gör också sitt.

I knew at first sight whatI wanted to create with Shiny – a gorgeous, big bag made with knit stitches! I like the elegant look of it and the tassel gives it an extra touch. 

Filten på bilden har jag gjort med Pingo Dream och Phildar Express, ännu finns inget mönster, men vem vet vad som kommer… Virkar du väskan får du gärna tagga mig, jag tycker att det är så roligt att se! LYCKA TILL!

The blanket on the pictures is made with Pingo Dream and Phildar Express, no pattern yet, but who knows what is to come… If you make this bag, please tag me so I can see it! GOOD LUCK!

✴ Erika ✴


👛

Follow FingersCroched:
Instagram    Facebook   Stitchbloggers

Jag lägger ner mycket tid och kärlek både på att göra mönster och lägga ut dem på bloggen! Om du virkar efter mina mönster/beskrivningar, länka eller hänvisa till #fingerscroched, tack! Lämna gärna en kommentar här nedan.

I put a lot of time and love on making and publishing patterns on my blog! Please credit #fingerscroched if you use any of them, thank you! Please leave a comment below.

Chunky Chique väska / Chunky Chique bag

Garn: Pingouin Pingo Shiny

Garnåtgång: 6 nystan av färg Sable

Nålstorlek: 12 + 15 mm

Övrigt material: Trähandtag

Färdig storlek: Ca bredd 45 cm, höjd 24 cm

◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼

Yarn: Pingouin Pingo Shiny 

Yarn amount: 6 balls of Sable

Hook size: 12.00 + 15.00 mm

Additional materials: Wooden handles

Finished size: Approx width 17, 5″, height 9,5″

Förkortningar / Abbreviations (US)
m = maska / st = stitch
lm = luftmaska / ch = chain
sm = smygmaska / sl st = slip stitch
fm = fast maska /sc = single crochet
bmb = bakre maskbåge / blo = back loop only

stickmaska = en fast maska som virkas mellan de två lodräta främre maskbågarna på föregående fasta maska

knit stitch = single crochet worked between the vertical loops of a previous single crochet

◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼

Virka botten och sidor i spiral med nålstorlek 15. / Bottom and sides are worked in continuous rounds with hook size 15.0 mm.

Botten / Bottom

Start: 17 lm

Varv 1: 1 fm i andra m från nålen (sätt en markör i m), 14 fm, 3 fm i sista lm, 14 fm, 2 fm i samma som första m (34 m)

Varv 2: 2 fm i samma m, 14 fm, 2 fm i samma m, 1 fm, 2 fm i samma m, 14 fm, 2 fm i samma m, 1 fm (38 m)

Varv 3: (2 fm i samma m) x2, 14 fm, (2 fm i samma m) x2, 1 fm, (2 fm i samma m) x2, 14 fm, (2 fm i samma m) x2, 1 fm (46 m)

Varv 4: 1 fm, (2 fm i samma m) x2, 16 fm, (2 fm i samma m) x2, 3 fm, (2 fm i samma m) x2, 16 fm, (2 fm i samma m) x2, 2 fm, 1 sm i första m bmb (54 m)

Start: Ch17

Round 1: 1 sc in 2nd ch from hook (place a marker), 14 sc, 3 sc in last ch, 14 sc, 2 sc in same as first st (34 st)

Round 2: 2 sc in same st, 14 sc, 2 sc in same st, 1 sc, 2 sc in same st, 14 sc, 2 sc in same st, 1 sc (38 st)

Round 3: (2 sc in same st) x2, 14 sc, (2 sc in same st) x2, 1 sc, (2 sc in same st) x2, 14 sc, (2 sc in same st) x2, 1 sc (46 st)

Round 4: 1 sc, (2 sc in same st) x2, 16 sc, (2 sc in same st) x2, 3 sc, (2 sc in same st) x2, 16 sc, (2 sc in same st) x2, 2 sc, 1 sl st in first st blo (54 st)

👛

Sidor / Sides

Sätt en markör i första maskan på varje varv.

Varv 5: Virka endast i bakre maskbågen. 1 fm i vardera m.

Varv 6-18: 1 stickmaska i varje m. Klipp inte av garnet.

Place a marker in the first stitch on each round.

 Round 5: Work in back loops only. Sc in each st.

Round 6-18: Knit stitch in each st. Do not cut yarn.

👛

Virka handtag och detaljer med nålstorlek 12. / Handles and details are worked with hook size 12.00 mm.

Handtag / Handles

Ta ett nytt nystan. Utgå från maska 1 och sätt en markör i maskorna 8, 14, 35 och 41 (20 m emellan på de längsta ställena). Handtagen ska vara centrerade på långsidorna, så justera vid behov.

Varv 1-11: Virka 1 fm i varje m från maska 8 till maska 14 och från maska 35 till maska 41, vänd för varje varv (7 fm)

Trä flärparna genom trähandtagen och vik ner på insidan av väskdelen. Fånga upp garnet där sista väskmaskan gjordes och virka 1 sm i varje fm varvet runt. Virka sm (som surface stitch) genom både väska och flärp (54 sm)

▪Virka 1 sm i varje fm (som surface stitch) på båda flärparna, så nära under trähandtagen som det går att komma (7 sm)

Start on a new ball. From the first stitch, place a marker in stitches number 8, 14, 35 and 41 (20 st between each marker on the sides). The handles are supposed to be centered on the long sides, adjust if needed.

Row 1-11: 1 sc in each st from stitches 8 to 14 and from 35 to 41, turn each round (7 sc)

▪Pull the rectangular side pieces through the wooden handles and fold them down to the inside of the bag. Put the loop back on the hook where you made the last stitch of the main part of the bag and work 1 sl st in every sc all the way around. Crochet sl st through both the main bag and the rectangular side pieces (54 sl st)

▪Insert the hook through the doubled rectangular side pieces, as close as you can come under the wooden handles. Make 1 sl st through every sc (7 sl st)

Gör en härlig, chunky tofs och dekorera din väska med! KLAR!

Make a fab, chunky tassel to decorate your bag with! DONE!

👛

Om du ser något felaktigt i mönstret, vänligen kontakta mig på mejl: erika@fingerscroched.se, så jag kan rätta till det.

If you see any errors in the pattern, please contact me by e-mail: erika@fingerscroched.se, so I can correct it.

Buy Me a Coffee