English below

Här i huset är numera julgranen klädd och pepparkakshuset ihopsatt, nu väntar vi på julafton! Bara en vecka kvar…

I väntan på jul öppnar vi idag lucka 17 i Stitchbloggers julkalender och hittar del 2 av Hjärtkaramellen! Del 1 finns här.

Ha en härlig tredje advent!

Tagga gärna #stitchbloggerxmas och #fingerscroched i sociala medier, så jag också får se din variant!

(Alla mönster i kalendern finns nu samlade här)

💗

In my house the Christmas tree is decorated and the gingerbread house is built, now we’re waiting for Christmas eve! Just one week to go…

While waiting for Christmas, today we open door 17 in Stitchbloggers Advent calendar and can find part 2 of the Heart cracker! Part 1 is here.

Happy third advent!

Please tag #stitchbloggersxmas and #fingerscroched in social medias, I would love to see your work!

(All patterns in the calendar can now be found here)

Follow FingersCroched:
Instagram    Facebook 

💗
HJÄRTKARAMELL, DEL 2 / HEART CRACKER, PART 2

Garn: Scheepjes Catona vit 105, röd 517
(Har du Stitchbloggers kalenderpaket från Favoritgarner.se, räcker garnet till 1 karamell.)

Nål: 2,5 mm

Förkortningar
lm = luftmaska
sm = smygmaska
fm = fast maska
lmb = luftmaskbåge

———-

Yarn: Scheepjes Catona, white 105, red 517
(If you have the yarn kit from Favoritgarner.se, there is enough yarn to make 1 cracker).

Hook size: 2.5 mm

Abbreviations (US terms)
ch = chain

sl st = slip stitch
sc = single crochet
ch sp = chain space
st = stitch

💗

Del 1 avslutades med hjärttuben. I del 2 virkas spiraler i kanten på båda sidorna. Här används endast nålstorlek 2,5.

Part 1 ended with the heart tube. In part 2 we make spirals on both sides of the tube. Use hook size 2.5.

💗

Spiraler / Spirals

Varv 1: Röd, nål 2,5. Fånga upp en maska i kanten av ett vitt hjärtvarv. *1 fm, 30 lm, 1 sm tillbaka i varje lm, 2 fm i den röda kanten, 1 fm i kanten av nästa vita hjärtvarv, 40 lm, 1 sm tillbaka i varje lm, 2 fm i den röda kanten* tills det är virkat varvet runt (33 fm, 11 spiraler)

Row 1: Red, 2.5. Insert hook in the edge of a white row. *1 sc, ch30, sl st back in each ch, 2 sc in the red edge, 1 sc in the edge of next white row, ch40, sl st back in each ch, 2 sc in the red edge*, repeat around (33 sc, 11 spirals)

💗

 Varv 2: Vit, nål 2,5. Börja med 1 sm i den första av de två fm mellan två spiraler. *30 lm, 1 sm i varje lm, 1 sm i den andra fm, 1 lm (läggs bakom den röda spiralen), 1 sm i första fm, 40 lm, 1 sm i varje lm, 1 sm i den andra fm* tills det är virkat varvet runt (11 x 1-lmb, 22 sm, 11 spiraler)

 Row 2: White, 2.5. Start with a sl st in the first of the two sc between two spirals. *Ch30, 1 sl st in each ch, 1 sl st in next sc, ch1 (place behind the red spiral), 1 sl st in 1st sc, ch40, 1 sl st in each ch, 1 sl st in next sc*, repeat around (11 x ch-1, 22 sl st, 11 spirals)

💗

Hänge
Röd, 2,5. Virka 16 lm, lägg lm-kedjan om spiralerna på ena spiralsidan och fäst med 1 sm i 16:e lm, 70 lm + 16 lm, lägg lm-kedjan om spiralerna på andra spiralsidan och fäst med 1 sm i 16:e lm. KLAR!

Hanger
Red 2.5. Ch16, make into a ring with a sl st and thread around the spirals. Ch70 + ch16, make into ring around the spirals on the opposite side, with a sl st in the 16th ch from hook. DONE!

Buy Me a Coffee