Visst är det skönt att ibland bara låta virknålen gå utan att behöva tänka så mycket? Av den anledningen har det blivit inte bara en, utan tre filtar av denna enkla modell. Perfekt för nybörjaren i och med dess enkelhet och dessutom en dröm för alla som helst vill slippa att fästa alla garnändar – inte en endaste ände behöva fästas här inte! Ränderna går lodrätt och fransarna hamnar i kortsidorna.

Sometimes it’s so relaxing just to let the crocheting flow without having to think so much. That’s how I managed to make three of this blanket! This blanket is perfect for beginners and a dream for those who want to skip the boring part of fastening ends – it hasn’t got a single one that needs to be done! The striping is vertical and the fringes are on the short sides.

Randningen är perfekt att kunna utforma med bara garnrester huller om buller eller i en välplanerad färgskala. Garnerna jag använt till två av mina filtar är Scheepjes Stone Washed och Scheepjes Spirit i kombination samt till den tredje Scheepjes Colour Crafter och jag använde nålstorlek 5.

Use scraps or make a perfectly planned striping. Two of my blankets are made with Scheepjes Stone Washed together with Scheepjes Spirit and the third with Scheepjes Colour Crafter and I used hook size 5.00 mm for them all.

Scheepjes Colour Crafter 1005, 1034, 1063, 1218, 1708, 1722, 1829 + Colour Crafter Velvet 842
Restgarner /scraps Scheepjes Stone Washed + Spirit
Scheepjes Stone Washed 814, 815, 821, 828, 832 + Spirit 301, 304


————————————————————————–
Beskrivning enkel filt – Randy /
Pattern easy blanket – Randy

Garn: Valfritt
Nålstorlek: Något större än rekommenderat till garnet
Storlek: Anpassningsbar (600-750 g garn till en fullstor filt har jag använt, garnmängden beror givetvis på hur stor man vill göra sin filt)

Förkortningar
m = maska
lm = luftmaska
st = stolpe

Start: Virka lm tills uppnådd önskad längd på filten nås. Jag gjorde 210 lm.

Varv 1: 1 st i 3:e lm från nålen. 1 st i varje m. Klipp av garnet och lämna ca en 10 cm lång ände. Vänd.

Varv 2: Byt färg, lämna en ca 10 cm lång garnände i början. 2 lm, 1 st i varje m. Klipp av garnet och lämna en ca 10 cm lång ände. Vänd.

Varv 3-?: Upprepa varv 2 tills uppnådd önskad bredd nås, antalet varv ska vara delbart med 3. Jag gjorde 96 och 120 varv.

Fransar: Gör fransar på båda kortsidorna. Börja i kantstolpen på varv 2 och gör en frans i var 3:e kantstolpe: Klipp ca 25 cm långa garnbitar. Lägg ihop 7 garnbitar, vik dubbelt, fånga samtidigt upp tre garnändar och dra igenom öglan (se bilder nedan). Klipp kanten rak, ca 10 cm lång.

———–

Yarn: By choice
Hook size: A little bigger than recommended for yarn
Size: Adjustable (I used 600-750 g yarn for my full-size blankets, the amount may vary)

Abbreviations (US)
st = stitch
ch = chain
dc = double crochet

Start: Make ch’s until wanted length. I made 210 ch’s.

Row 1: 1 dc in 3rd ch from hook. Cut and leave 10 cm. Turn.

Row 2: Change of color, leave 10 cm at the beginning. Ch 2, 1 dc in each st. Cut and leave 10 cm.

Row 3-?: Repeat row 2 until wanted width, divided by 3. I made 96 and 120 rows.

Fringes: On both shirt sides. Cut 25 cm long yarn pieces. Start at the end dc of 2nd row and make a fringe every 3rd row: Add 7 yarn pieces, fold, pick up three ends and pull through the loop (see pics below). Cut the ends approx 10 cm long.

Klar! Done!

Ha en härlig vår! Happy spring!
Virkliga hälsningar
Erika

——————————————————-

Jag lägger ner mycket tid och kärlek både på att göra mönster och publicera dem!
Om du virkar efter mina mönster och lägger ut i sociala medier, vill jag därför gärna att du länkar hit till bloggen! Det är också roligt om du taggar dem med #fingerscroched, så även jag får ta del av dem.

I put a lot of time and love on making and publishing patterns! Please credit #fingerscroched, if you use any of them, thank you!

Följ FingersCroched på Instagram  &  Facebook!