English below

Ullblandat tjockt garn + luftigt vågmönster = mysig vinterfilt!
Här kommer ett snabbt och enkelt mönster till Cosy Ripples-filten att sätta nålen i. Mönstret är beräknat till en barn- eller knäfilt, men det är lätt att anpassa storleken till en större modell.

Chunky wool + airy ripples = cosy winter blanket for the little one!
Here comes a fast and simple pattern for the blanket Cosy Ripples. The pattern is the size of a children’s blanket or a lapghan, but it’s easy to adjust.

Vågorna börjar lite luftigare upptill och blir sedan tätare upptill.

The ripple pattern starts out airy and gets a little bit more dense at the end.

Mönstret jag använt kommer ursprungligen från den Smarta halsduken som finns här på bloggen.

The pattern is originally from a cowl/wrap that you can find here on the blog.

Follow FingersCroched:
Instagram    Facebook

🎀

Jag lägger ner mycket tid och kärlek både på att göra mönster och lägga ut dem på bloggen! Om du virkar efter mina mönster/beskrivningar, länka eller hänvisa till #fingerscroched, tack! 

I put a lot of time and love on making and publishing patterns on my blog! Please credit #fingerscroched, if you use any of them, thank you!

🎀

Filt/Blanket Cosy ripples

Garn: Phildar Nébuleuse (41 % ull, 41 % akryl, 18 % polyamid).

Garnåtgång: 1 nystan vardera av färgerna Noir, Minerai, Orage, Perle, Eglantine, Poudre, Ecru och Blanc.

Virknål: 7 mm

Färdig storlek: Ca 65 x 75 cm

Tips: Vill du göra en större filt? Lägg på 19 luftmaskor i startkedjan för så många fler vågor du önskar. Gör hellre för många lm, så kan de bara pillas upp om det blir över några.

———–

Yarn: Phildar Nébuleuse (41 % wool, 41 % acrylic, 18 % polyamide).

Amount: 1 ball each of Noir, Minerai, Orage, Perle, Eglantine, Poudre, Ecru och Blanc.

Hook size: 7.0 mm

Finished size: Approx 26 x 30″

Tip: Do you want to make a bigger blanket? Just add 19 chains x as many as you wish in the foundation chain. A good idea is to add a few extra chains, that can be unpicked backwards in the end if the aren’t used.

🎀

Förkortningar / Abbreviations (US)
m = maska / st = stitch
lm = luftmaska / ch = chain
sm = smygmaska / sl st = slip stitch
fm = fast maska  / sc = single crochet
st = stolpe / dc = double crochet
lmb = luftmaskbåge / ch sp = chain space
hö = hoppa över / sk = skip
stgr = stolpgrupp
*-* / [-] = upprepa /  *-* / [-] = repeat

————

Färgschema / Color guide
Start + 1-2: Noir
3-4: Eglantine
5-6: Minerai
7-8: Ecru
9-10: Orage
11-12: Poudre
13-14: Perle
15-16: Blanc
17-32: Upprepa/Repeat 1-16
33: Noir
34: Eglantine
35: Minerai
36: Ecru
37: Orage
38: Poudre
39: Perle
40-41: Blanc

🎀

Använd färgschemat ovan.

Start: Virka 80 lm

Varv 1: 1 st i 4:e m från nålen, 1 st i nästa 8 m, hö 2 m, 1 st i nästa 9 m, 2 lm, 1 st i samma m som sist gjorda st ], upprepa [-] ytterligare 3 ggr, förutom de sista 2 lm + 1 st i samma m), där virkas istället totalt 2 st i sista m, vänd (74 st, 5 ”toppar”, 4 ”dalar”)

Use the color guide above.

Start: Ch 80

Row 1: 1 dc in 4th ch from hook, 1 dc in next 8 ch, sk 2, 1 dc in next 9 ch, ch2, 1 dc in same ch as last dc ], repeat [-] 3 more times, except the last (ch2 + 1 dc in same ch), instead work 2 dc in last ch, turn (74 dc, 5 peaks, 4 valleys)

🎀

Varv 2: 2 lm (=första st), 1 st i samma m, *1 lm, hö 1, 1 st i nästa m*, upprepa *-* ytterligare 3 ggr, hö 2 m, 1 st, upprepa *-* 3 ggr, 1 lm, (1 st, 2 lm, 1 st) i 2-lmb ], upprepa [-] varvet ut, förutom de sista (1 st + 2 lm + 1 st) i 2-lmb, där virkas istället 2 st i 2:a lm, vänd (42 st, 32 x 1-lmb, 5 ”toppar”, 4 ”dalar”)
Row 2: Ch 2 (=1st dc), 1 dc in same st, *ch1, sk 1, 1 dc*, repeat *-* 3 more times, ch1, (1 dc, ch2, 1 dc) in ch sp ], repeat [-] throughout the row, except the last (1 dc + ch2 + 1 dc) in ch sp, instead work 2 dc in 2nd ch, turn (42 dc, 32 x ch-1, 5 peaks, 4 valleys)

🎀

Varv 3: 2 lm (=första st), 1 st i samma m, *1 st i nästa 8 m/runtom 1-lmb*, hö 2 m, upprepa *-*, (1 st, 2 lm, 1 st) i 2-lmb ], upprepa [-] varvet ut, förutom de sista (1 st + 2 lm + 1 st) i 2-lmb, där virkas istället 2 st i 2:a lm, vänd (74 st, 5 ”toppar”, 4 ”dalar”)

Row 3: Ch 2 (=1st dc), 1 dc in same st, [ *1 dc in next 8 st/ch sp*, sk 2, repeat *-*, (1 dc, ch2, 1 dc) in ch sp ], repeat [-] throughout the row, except the last (1 dc + ch2 + 1 dc) in ch sp, instead work 2 dc in 2nd ch, turn (74 dc, 5 peaks, 4 valleys)

🎀

Varv 4-31: Upprepa varv 2-3

Row 4-31: Repeat row 2-3

🎀

Varv 32: Upprepa varv 2

Row 32: Repeat row 2

🎀

Varv 33-40: Upprepa varv 3 (istället för att virka i lmb från v 34, virka i st)

Row 33-40: Repeat row 3 (instead of working in ch sp from row 34, work in dc)

🎀

Varv 41: Som varv 3, men ersätt st med fm

KLAR!

Row 41: As row 3, but replace dc with sc

DONE!

Om du ser något felaktigt i mönstret, vänligen kontakta mig på mejl: erika@fingerscroched.se, så jag kan rätta till det.

If you spot any errors in the pattern, please contact me by e-mail: erika@fingerscroched.se, so I can correct it.