Har du gröna fingrar? Eller som jag, inte alls…? För att göra ogräsrensningen lite roligare tyckte jag det var en bra idé att ha något som piggar upp arbetet. Det måste ju ändå göras!

Do you have a green thumb? Or just like me, not at all…? To make gardening more enjoyable, I decided to make a nice garden bag to cheer up the work. After all, it has to be done!

Trädgårdsväskan har ett fack på utsidan där man kan stoppa små trädgårdsredskap eller andra bra-att-ha-saker. Eftersom den är fodrad med vaxduk så tål den lite skit både från verktyg och plantor. Vill man göra ett mer avancerat foder med fickor så går ju det också bra.

The garden bag has a pocket on the outside where you can put garden tools or other things. It’s lined with wax cloth to withstand dirt from tools or plants. You can make a more advanced lining if you want more pockets on the inside.

Till den här väskan har jag använt garnet Scheepjes Bloom, som är ett tjockare, stadigt bomullsgarn. Det är lätt att arbeta med och bäst av allt är de underbara färgglada nyanserna!

For this bag I used the yarn Scheepjes Bloom. It’s a thicker cotton yarn, steady and very easy to work with. And best of all, it comes in such colorful shades!

Scrolla ner för mönster, svart text för svenska. Lycka till!

Scroll down for pattern, purple text for English. Good luck!

💮 Erika 💮

Follow FingersCroched på Instagram och Facebook!

Jag lägger ner mycket tid och kärlek både på att göra mönster och lägga ut dem på bloggen! Om du virkar efter mina mönster, länka eller hänvisa till #fingerscroched, tack! Lämna gärna en kommentar här nedan.

I put a lot of time and love on making and publishing patterns on my blog! Please credit me, #fingerscroched, if you use any of them, thank you! Also please leave a comment below.

 🌸 🌸 🌸

Mönster – Trädgårdsväskan ”Blomstertid” / Pattern – Garden bag Blooming Time

Garn: Scheepjes Bloom, 100 % bomull

Garnåtgång: 2 nystan vardera av grön 412 och lime 413, 1 nystan vardera av pion 405, rosa 409, mörkturkos 410 och turkos 416

Nålstorlek: 4,0 mm

Övrigt material: En bit vaxduk, ca 45 x 60 cm

Färdig storlek: Ca 28 x 22 x 10 cm

—————

Yarn: Scheepjes Bloom, 100 % cotton

Yarn amount: 2 balls each of green 412 and lime 413, 1 ball each of peony 405, pink 409, dark turquoise 410 and turquoise 416

Hook size: 4,0 mm

Additional materials: Wax cloth, approx 45 x 60 cm

Finished size: Approx 28 x 22 x 10 cm

—————-

Förkortningar / Abbreviations (US terms)

lm = luftmaska / ch = chain

sm = smygmaska / sl st = slip stitch

fm = fast maska / sc = single crochet

hst = halvstolpe / hdc = half double crochet

st = stolpe / dc = double crochet

dst = dubbelstolpe / tr = treble crochet

lmb = luftmaskbåge

fmb = främre maskbåge / flo = front loop only 

bmb = bakre maskbåge / blo = back loop only

hö = hoppa över / sk = skip

*-* = upprepa / *-* = repeat

————-

Virka 14 rutor: varv 1 och 4 i färger enligt färgschema samt varv 2-3 och 5-6 i färgerna grön respektive lime. 1 ruta: varv 1 turkos, varv 2-3 grön, varv 4 lime och varv 5-6 rosa (som i fotobeskrivningen).

Make 14 squares: rounds 1 and 4 in colors according to color scheme and rounds 2-3 and 5-6 in colors green respectively lime. Make 1 square: round 1 turquoise, rounds 2-3 green, round 4 lime and rounds 5-6 pink (as in the photo tutorial).

Alla varv avslutas med 1 sm i första m.

All rounds end with a sl st in first st.

🌸

Start: Färg 1. 10 lm, slut till en ring med 1 sm i första lm.

Start: Color 1. Ch10, sl st in first ch.

🌸

Varv 1: 24 st runt ringen, klipp av garnet (24 m)

Round 1: 24dc in the ring, cut yarn (24)

🌸

Varv 2: Färg 2, virkas endast i bmb. *1 st i bmb, 1 st i bmb, 2 st i samma bmb* varvet runt, klipp inte av garnet (32 m)

Round 2: Color 2, back loops only. *1dc, 1dc, 2dc in same st*, repeat *-*, don’t cut the yarn (32)

🌸

Varv 3: Fortsätt med färg 2, maskan runt virknålen räknas som första sm. *Hö 1, 5 st i samma m, hö 1, 1 sm*, upprepa varvet runt, klipp av garnet (8 blomblad)

Round 3: Continue with color 2, loop on the hook counts as first sl st. *Sk 1, 5dc in same st, sk 1, sl st*, repeat *-*, cut yarn (8 petals)

🌸

Varv 4: Färg 3. Gå tillbaka till varv 1 och gör 1 lm i någon fmb (nedanför, mellan två blomblad på v 3), *hö 1, (1 hst, 1 st, 1 dst, 1 st, 1 hst) i nästa fmb, hö 1, 1 sm i fmb* varvet runt, klipp av garnet (6 blomblad)

Round 4: Color 3. Go back to rnd 1 and ch1 in any front loop (below, between two petals on rnd 3), sk 1, (1hdc, 1dc, 1tr, 1dc, 1hdc) in next flo, sk 1, sl st in flo*, repeat *-*, cut yarn (6 petals)

🌸

Varv 5: Färg 4. *1 lång fm mellan två blomblad, 3 lm, 1 fm i 3:e st, 3 lm* varvet runt, klipp inte av garnet (8 fm, 8 långa fm, 16 lmb)

Round 5: Color 4. *1 long sc between two petals, ch3, 1sc in 3rd dc, ch3*, repeat *-*, don’t cut the yarn (8 sc, 8 long sc, 16 ch)

🌸

Varv 6: Färg 4. Sm till lmb, *virka i följande fyra lmb: 3 hst, 3 hst, (2 st, 2 dst, 2 lm), (2 dst, 2 st)* varvet runt (8 lm, 24 hst, 16 st,16 dst). Klipp av garnet och fäst alla trådar.

Round 6: Sl st to ch-3, *in the following four ch-3 make: 3hdc, 3hdc, (2dc, 2tr, ch2), (2tr, 2dc)*, repeat *-* (8 ch, 24 hdc, 16 dc, 16 tr). Cut yarn and fasten off.

🌸

Montering av rutor: Placera rutorna 3×2, 3×2 och 2×1 (två långsidor, en kortsida). Sy (eller virka om du föredrar det) ihop dem med lime genom de bakre masbågarna. Blocka delarna.

Assembling squares:  Place the squares 3×2, 3×2 and 2×1 (two long sides, one short side). Join them with lime by sewing (or crocheting if you prefer) in the back loops. Block your joined pieces.

🌸

Virkad bottendel: Pion. 50 lm, 1 fm i varje m, virka 19 varv.

Virkad sidodel: Börja med grön. Virka 33 lm, 1 fm i varje m. Byt färg vartannat varv enligt följande färgordning: rosa, lime, turkos, grön, pion, lime, mörkturkos, rosa, grön. Totalt 19 varv + lm-kedja.

Crochet bottom part: Peony. Ch50, 1sc in each st, make 19 rows.

Crochet side part: Start with green. Ch33, 1sc in each st. Make two rows of each color in the following order: pink, lime, turquoise, green, peony, dark turquoise, pink, green. A total of 19 rows + ch-33.

🌸

Montering av sidodel: Virka med grön färg fm runt ena sidan på rutan. Lägg rutan uppepå sidodelen och virka med rosa, ett varv fm runtom hela sidostycket (i hörnen 1 fm, 1 lm, 1 fm) så att rutan sitter fast.

Assembling side part: With green color, crochet sc on one side of the square. Place the square on the side part and crochet ,with pink, sc all around (in the corners 1sc, ch1, 1sc) the side part to fasten the square.

🌸

Virka fm på samma sätt runtom alla övriga delar med rosa färg. Placera delarna enligt bilden nedan och virka med grön färg med ihop dem med fm i bakre maskbågen. Montera sist fast bottendelen.

In the same way, crochet sc around all parts, with pink. Place the parts according to the picture below and join them with green color with sc i back loop only. Assemble the bottom part last.

🌸

Virka ytterligare 2 varv fm i bmb, med grön och turkos färg, runtom kanten upptill på väskan.

Make two more rounds in blo, with green and turquoise, around the edge at the top of the bag.

🌸

Virka handtag: Turkos färg, 6 lm, 1 fm i varje m, virka tills arbetet mäter ca 35 cm. Med färgerna lime, rosa och grön, virka tre rader med sm genom hålen som bildas mellan fm 1 och2, 3 och 4 samt 5 och 6 på handtagen från kortsida till kortsida.

Crochet handles: Turquoise. Ch6, 1sc in each st, continue until your work measures approx 35 cm. With colors lime, pink and green, make sl st in between sc’s 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6 on the handles. Work from short side to short side. 

🌸

Fodra väskan:

1. Mät bredden på bottenplattan och höjden på långsidorna (insidorna). Addera 1 x bredden med 2 x höjden. Mina mått: 10 + 22 + 22 = 54 cm.

2. Mät bredden på sidodelen och bredden på långsidorna (insidorna). Addera 1 x vardera bredd. Mina mått: 10 + 28 = 38 cm.

3. Klipp ut en bit vaxduk enligt de mått du fick fram + 1 cm sömsmån på varje sida (inte nödvändigt på kortsidorna som ska vara uppåt, eftersom vaxduken inte repar sig). Mina mått: 56 x 40 cm.

4. Lägg räta mot räta och sy ihop två sidor, lämna öppet upptill. Vik hörnen nedtill och sy av hörnen för att forma botten. Använd gärna enhetlig färg på tråd och baksida (så inte sömmen syns genom hålen).

5. Nåla fast handtagen på mitten av varje yttersta ruta. Vik ned eventuell sömsmån på vaxduken. Sätt fodret i väskan och sy fast det runt öppningen.

Lining the bag:

1. Measure the width of the bottom and the height of the long sides (the insides), Add 1 x the width and 2 x the hight. My measurements: 10 + 22 + 22 = 54 cm.

2. Measure the width of the side part och the width of the long sides (the insides). Add 1 x each width. My measurements: 10 + 28 = 38 cm.

3. Cut out a pice of wax cloth according to your measurements + 1 cm seam allowance on each side. My measurements: 56 x 40 cm.

4. Place the right sides together and sew the two sides, leave the upper side open. Fold the corners and sew over them to form a bottom. Preferably use the same color on thread as on and lining’s backside.

5. Place the handles inside the bag, in the middle of the 1st and 3rd square on the long sides. Fold the sewing allowance, place the lining inside the crochet bag and sew around the opening.

Nu är din trädgårdsväska klar!

Your garden bag is finished!