Pattern below

Jag älskar att sätta nålen i ett nytt nystan och bara experimentera fram något! Så blev det med denna blomruta.

I love to pick up my hook and a new ball of yarn and just let the crochet flow. That is how I made up this flower square pattern.

Jag tycker att blomman påminner om en tistel med sina lite vassa blad, men tyckte att Tistelruta lät lite hårt. Därför frågade jag i sociala medier efter namnförslag och det visade sig att associationerna gick till andra blommor också beroende på färg såsom nejlika och blåklint. Därför får rutans namn bli det allsidiga ”Pick a flower. Bara att välja en färg, så får man den blomma man vill ha! Rosa för tistel, blå för blåklint och röd för nejlika.

I really thought it reminded me of a thistle with its sharp petals. The name Thistle square felt a bit too harsh, so I asked around in social medias for ideas. Some thought it looked like another flower, like carnation and cornflower. That’s why I chose the versatile name Pick A Flower. Just change colors and get the flower you want! Pink for thistle, blue for cornflower and red for carnation.

Jag har använt nål 4,5 och garnet är Scheepjes Eliza, så supermjukt och gosigt att de inte går att beskriva i ord. Jättemysigt till en filt eller tröja (se min tröja av stora mormorsrutor här). Färgerna som syns här i inlägget är: grön 211, naturvit 212, orange 214, röd 226, cerise 228, rosa 232 och ljusrosa 233.

I used hook size 4,5 mm and the yarn Scheepjes Eliza, so soft and cozy that it’s impossible to describe in words. Works out perfectly for a blanket or a sweater (see my granny sweater here). The colors you can see in this post are: green 211, white 212, orange 214, red 226, cerise 228, pink 232 and light pink 233.


Scrolla ner för mönster, svart text för svenska. Lycka till!

Scroll down for pattern, purple text for English. Good luck!

 Erika 

Follow FingersCroched på Instagram och Facebook!

Jag lägger ner mycket tid och kärlek både på att göra mönster och lägga ut dem på bloggen! Om du virkar efter mina mönster, länka eller hänvisa till #fingerscroched, tack! Lämna gärna en kommentar här nedan.

I put a lot of time and love on making and publishing patterns on my blog! Please credit me, #fingerscroched, if you use any of them, thank you! Also please leave a comment below.

🎀

Pick a flower

Förkortningar / Abbreviations (US terms)

lm = luftmaska / ch = chain

sm = smygmaska / sl st = slip stitch

fm = fast maska / sc = single crochet

st = stolpe / dc = double crochet

lmb = luftmaskbåge / ch sp = ch space

3 st tills = virka ihop 3 stolpar / cluster = dc3tog (Man virkar 3 halvfärdiga stolpar och drar sedan garnet genom samtliga 4 maskor som är kvar på slutet / Make three half finished dc’s and pull the yarn through the remaining 4 loops at the end)

hö = hoppa över / sk = skip

*-* = upprepa / *-* = repeat

—————

Start: Grön färg. 4 lm, sm i 1:a m.

Start: Green color. Ch 4, sl st in 1st ch.

🌸

Varv 1: *6 lm, 1 fm om ringen*, upprepa *-* ytterligare 3 ggr men hoppa över sista fm och gör istället 1 sm i någon mb precis under första m (4 x 6-lmb)

Round 1: *Ch6, sc in ring*, repeat *-* 3 more times but instead of last sc, make sl st in a loop right under 1st ch (4 x ch-6)

🌸

Varv 2: Sm i tre första lm, *[3 st tills, 2 lm, 3 st tills, 2 lm, 3 st tills] om lmb, 4 lm*, upprepa *-* ytterligare 3 ggr, 1 sm i toppen på första stgr (12 x 3-stgr, 8 x 2-lmb, 4 x 4-lmb)

Round 2: Sl st in 3 ch, *[cluster, ch3, cluster, ch3, cluster] in ch sp, ch4, repeat *-* 3 more times, sl st in the top of 1st cluster (12 x cluster, 8 x ch-2, 4 x ch-4)

🌸

Varv 3: Valfri blomfärg. Börja i den första 2-lmb efter en 4-lmb. *[3 st tills, 1 lm, 3 st tills, 1 lm, 3 st tills] om 2-lmb, 2 lm (hörn), [3 st tills, 1 lm, 3 st tills, 1 lm, 3 st tills] om nästa 2-lmb, 1 lm, hö 4 lm*, upprepa *-* ytterligare 3 ggr, 1 sm i toppen på första stgr (24 x 3-stgr, 20 x 1-lmb, 4 x 2-lmb)

Round 3: Optional petal color. Start in 1st ch-2 sp after a ch-4 sp. *[cluster, ch3, cluster, ch3, cluster] in ch sp, ch2 (corner), [cluster, ch3, cluster, ch3, cluster] in next ch sp, ch1, sk ch-4 sp*, repeat *-* 3 more times, sl st in the top of 1st cluster (24 x cluster, 20 x ch-1, 4 x ch-2)

Varv 4: Vit färg. *[2 st, 2 lm, 2 st] om valfri 2-lmb, 2 st om nästa två 1-lmb, 2 st om (1-lmb+4-lmb på v 2), 2 st om nästa två 1-lmb*, upprepa *-* ytterligare 3 ggr, sm i första st, klipp av och fäst (56 st, 4 x 2-lmb)

Klar!

Round 4: White color. *[2 dc, ch2, 2 dc] in any ch-2 sp, 2 dc in next two ch-1 sp, 2 dc in next (ch-1 sp+ch-4 sp on rnd 2), 2 dc in next two ch-1 sp*, repeat *-* 3 more times, sl st in 1st st, fasten off (56 dc, 4 x ch-2)

Finished!

 🌸 🌸 🌸

Nejlika / Carnation

Blåklint / Cornflower

Tistel / Thistle