English below

Den tredje adventshelgen är kommen och idag i Stitchbloggers julkalender är det dags för mig att bjuda på en riktigt traditionell julgransdekoration i ny tappning – en virkad smällkaramell! Karamellen är uppdelad på två delar och del 2 kommer redan imorgon. Lika bra att sätta igång genast. Håll till godo! (Del 2 finns nu här.)

Tagga gärna #stitchbloggerxmas och #fingerscroched i sociala medier, så jag också får se din variant!

(Alla mönster i kalendern finns nu samlade här)

We have already come to the third advent and today in Stitchbloggers Advent calendar I give you the pattern of a traditional ornament (at least here in Sweden) in a new suit – a crocheted cracker! The cracker comes in two parts and part 2 will be out tomorrow. Enjoy! (To part 2.)

Please tag #stitchbloggersxmas and #fingerscroched in social medias, I would love to see your work!

(All patterns in the calendar can now be found here)

Follow FingersCroched:
Instagram    Facebook

💗
HJÄRTKARAMELL, DEL 1 / HEART CRACKER, PART 1

Garn: Scheepjes Catona vit 105, röd 517
(Har du Stitchbloggers kalenderpaket från Favoritgarner.se, räcker garnet till 1 karamell.)

Nål: 2,5 mm och 3 mm (fungerar med samma strl, gör då lite luftigare lm med det vita garnet)

Övrigt material: En tom toalettrulle

Förkortningar
lm = luftmaska
sm = smygmaska
fm = fast maska
hst = halvstolpe
st = stolpe
2 st tills i samma m = 2 stolpar virkas ihop till 1 i samma maska
lmb = luftmaskbåge
hö = hoppa över

———-

Yarn: Scheepjes Catona, white 105, red 517
(If you have the yarn kit from Favoritgarner.se, there is enough yarn to make 1 cracker).

Hook size: 2.5 mm and 3.0 mm (works with the same size, just make airy chains on the white rows)

Other materials: An empty toilet paper roll

Abbreviations (US terms)
ch = chain

sl st = slip stitch
sc = single crochet
hdc = half double crochet
dc = double crochet
dc2tog in sam st = 2 double crochets together in same stitch
ch sp = chain space
st = stitch
sk = skip

💗

Första st på st-varv ersätts av 2 lm. Klipp INTE av det röda garnet mellan färgbytena.

Start: Röd, nål 2,5. Virka 31 lm.

Varv 1: Börja i första lm från nålen. 1 fm i varje m, vänd (31 m)

Ch2 replaces first dc on a row. Do NOT cut the red yarn during your work.

Start: Red, 2.5. Ch31.

Row 1: Start in 1st ch from hook. 1 sc in each st, turn (31 sc)

💗

Varv 2: Vit, nål 3. 3 lm, hö 2, 1 fm, *3 lm, hö 3, 1 fm* tills det är 3 m kvar, 3 lm, hö 2, 1 sm i sista m, klipp av garnet, vänd inte (7 fm, 8 lmb)

Row 2: White, 3.0. Ch3, sk 2, 1 sc, *ch3, sk 3, 1 sc* until 3 st left, ch3, sk 2, 1 sl st in last st. Cut yarn, do NOT turn (7 sc, 8 ch-3)

💗

Inför varv 3: Fånga upp det röda garnet genom samma m som den första vita m virkades. Virka alla st i varv 1, det röda garnet virkas då runtom de vita luftmaskbågarna, så det blir rött på både rät- och avigsida. De vita hjärtanen bildas genom (1 hst i fm) = den röda hst virkas mellan de två lodräta maskorna framtill på den vita fm.

Varv 3: Röd, nål 2,5. 1 st, 1 st, 2 st tills i samma m, 1 hst i fm (enl. ovan beskrivning), *2 st tills i samma m, 1 st, 2 st tills i samma m, 1 hst i fm* tills det är 3 m kvar, 2 st tills i samma m, 1 st, 1 st, vänd (7 hst/hjärtan, 11 st, 14 x 2 st tills)

Ahead of row 3: Insert hook and take up the red yarn through the same loop as the first white stitch on previous round. Work all dc’s in row 1, the red yarn is worked around the white chain spaces, so both wrong and right sides will be red. The little hearts are made (1 hdc in sc) = the red hdc is worked between the vertical loops of the white sc.

Row 3: Red, 2.5. 1 dc, 1 dc, dc2tog in same st, 1 hdc in sc (see description above), *dc2tog in same st, 1 dc, dc2tog in same st, 1 hdc in sc* until 3 st left, dc2tog in same st, 1 dc, 1 dc, turn (7 hdc/hearts, 11 dc, 14 x dc2tog)

💗

Varv 4: Röd, nål 2,5. 1 fm i varje m, vänd (31 m)

Row 4: Red, 2.5. 1 sc in each st, turn (31 sc)

Baksida / Backside

💗

Varv 5: Vit, nål 3. 1 lm, 1 fm i nästa m, *3 lm, hö 3, 1 fm* tills det är 1 m kvar, 1 lm, sm i sista m, klipp av garnet, vänd inte (8 fm, 2 x 1-lmb, 7 x 3-lmb)

Row 5: White, 3.0. Ch1, 1 sc in next st, *ch3, sk 3, 1 sc* until 1 st left, ch1, sl st in last st. Cut yarn, do NOT turn (8 sc, 2 x ch-1, 8 x ch-3)

💗

Inför varv 6: Fånga upp det röda garnet genom samma m som den första vita m virkades. Virka alla st i varv 4, det röda garnet virkas då runtom de vita luftmaskbågarna, så det blir rött på både rät- och avigsida. De vita hjärtanen bildas genom (1 hst i fm) = den röda hst virkas mellan de två lodräta maskorna framtill på den vita fm.

Varv 6: Röd, nål 2,5. 1 st, 1 hst i fm, *2 st tills i samma m, 1 st, 2 st tills i samma m, 1 hst i fm* tills det är 1 m kvar, 1 st, vänd (8 hst/hjärtan, 9 st, 14 x 2 st tills)

Ahead of row 6: Insert hook and take up the red yarn through the same loop as the first white stitch on previous round. Work all dc’s in row 4, the red yarn is worked around the white chain spaces, so both wrong and right sides will be red. The little hearts are made (1 hdc in sc) = the red hdc is worked between the vertical loops of the white sc.

Row 6: Red, 2.5. Start in same st as 1st st of previous row. 1 dc, 1 hdc in sc, *dc2tog in same st, 1 dc, dc2tog, 1 hdc in sc* until 1 st left, 1 dc, turn (8 hdc/hearts, 9 dc, 14 x dc2tog)

💗

 Varv 7: Röd, nål 2,5. 1 fm i varje m, vänd (31 m)

Row 7: Red, 2.5. 1 sc in each st, turn (31 sc)

💗

Varv 8-35: Upprepa varv 2-7 (5 upprepningar totalt från varv 1)

Rows 8-35: Repeat rows 2-7 (a total of 5 repeats from row 1)

💗

Varv 36-37: Upprepa varv 2-3

Rows 36-37: Repeat rows 2-3

💗

Sy eller virka ihop kanterna till en tub och fäst alla trådar. Stoppa toalettrullen i tuben.

Form your work into a tube by joining the sides (sewing or crocheting), fasten all ends. Insert the toilet paper roll into the tube.

💗

Vi ses imorgon för del 2 av hjärtkaramellen!

See you tomorrow for part 2 of the heart cracker!

Buy Me a Coffee