Updated January 2018 – English pattern below.

 Visst är det härligt med vår!? 

image

Våren är definitivt min favoritårstid. Det börjar bli grönt, fåglarna kvittrar, solen tittar fram, kläderna på blir färre, folk hörs utomhus och man har allt ljust och roligt framför sig på något sätt!

image

Här kommer mönster på en ruta och väska som blev väldigt vårig – den soliga cirkelväskan! Den består av 18 rutor i sju sprakande färger och en naturvit bas. Den lilla solen i mitten är gemensam för alla rutor och runtom den har jag varvat färgkombinationerna. Mitt bästa tips för att få färgerna att ”lysa” är att börja från den ljusaste eller mörkaste färgen och jobba sig utåt i färgskalan.

image

Virkade rundlar blir ofta kantiga i ökningarna, men detta mönster på cirkelruta med många varv visar hur du istället kan göra dem runda. Knepet är att ”öka mellan ökningarna”.

image

Jag har även ett annat mönster på cirkelruta här på bloggen, med färre varv, som prickikuddarna är gjorda av.

image

Njut av våren och virka på!

Januari 2018 – Variant på Solig Cirkelväska i röda toner och Pingo Douceur 4 samt Arlequin här.

January 2018 – Sunny Circle bag in red shades with Pingo Douceur 4 and Arlequin here.

————–

 Jag lägger ner mycket kärlek på att både göra mönster och att lägga ut dem på bloggen!

Om du virkar efter mina mönster och lägger ut i sociala medier, vill jag därför gärna att du länkar eller hänvisar hit till www.fingerscroched.se! Det är också roligt om du taggar dem med #fingerscroched, så även jag kan få ta del av ditt alster! 

Vill du stötta min virkdesign, bjud mig på en kopp kaffe 🙂

If you like to support my crochet design, buy me a coffee 🙂

Solig cirkelväska / Sunny Circle bag

– FingersCrochedDesign –

Garn: Scheepjes Catona från Favoritgarner.se.

Färger och garnåtgång: 100 g av Bridal white105, 25 g vardera av Kiwi 245, Silver green 402, Crystalline 385, Tropic 253, Dark teal 401, Deep ocean green 391, Spruce 244.

Yarn: Scheepjes Catona from Favoritgarner.se.

Colors and amount: 100 g of Bridal white105, 25 g each of Kiwi 245, Silver green 402, Crystalline 385, Tropic 253, Dark teal 401, Deep ocean green 391, Spruce 244 (a total of approx 210 g).

image

Virknål: 3,5 mm

Färdig storlek: ca 30 x 36 cm + handtag (1 ruta ca 10 x 10 cm)

Övrigt material: Tyg att fodra väskan med.

Hook size: 3.5 mm

Finished size: Approx 12″ x 14,5″ + handles

Additional materials: Fabric for lining

————–

Förkortningar / Abbreviations (US)
m = maska / st = stitch
lm = luftmaska / ch = chain
sm = smygmaska / sl st = slip stitch
fm = fast maska / sc = single crochet
hst = halvstolpe / hdc = half double crochet
st = stolpe / dc = double crochet
dst = dubbelstolpe / tr = treble crochet
stgr = stolpgrupp / cl = cluster
lmb = luftmaskbåge / ch sp = chain space
3 fm tills = 3 fm virkas ihop till 1 / sc3tog = 3 sc together
ggr = gånger
v = varv / rnd = round
*-* = upprepa mellan * / *-* = repeat between

—————

2 lm ersätter första stolpen på alla varv, Varje varv avslutas med 1 sm i 2:a lm. Alla rutor virkas med Kiwi på varv 1. Gör totalt 18 rutor.

Varv 1: 12 st i en magisk cirkel (12 m) (Dra åt hålet med den korta garnänden).

Ch2 replaces 1st dc on each round. End all rounds with 1 sl st in 2nd ch. Make all squares with Kiwi on round 1 and vary the next colors. Make a total of 18 squares.

Round 1: 12 dc in magic circle (12) (pull the short end to tighten the hole)

image

Varv 2 virkas mellan stolparna på föregående varv.

Varv 2: 2 st i varje mellanrum (24 m)

Round 2 is worked between the dc’s on previous round.

Round 2: 2 dc between each dc (24)

image

Alla följande varv virkas i båda maskbågarna.

Varv 3: Börja i den 2:a st i valfri stgr. *1 st, 2 st i samma m*, upprepa *-* varvet runt (36 m)

All rounds are now work in both loops.

Round 3: Start in dc 2/2 of a cluster. *1 dc, 2 dc in next st* (36)

image

Varv 4: Börja i den 1:a st i valfri stgr. *2 st, 2 st i samma m*, upprepa *-* varvet runt (48 m)

Round 4: Start in dc 1/2 of a cluster. *2 dc, 2 dc in same st* (48)

image

Varv 5: Börja i den 2:a st i valfri stgr. *3 st, 2 st i samma m*, upprepa *-* varvet runt (60 m)

Round 4: Start in dc 2/2 of a cluster. *3 dc, 2 dc in same st* (60)

image

Detta varv ska cirkeln börja formas till en ruta. Virka varv 6-7 med Bridal white.

Varv 6: Börja i valfri maska. *3 st, 5 hst, 5 st, 3 lm, *5 st, 5 hst, 5 st, 3 lm*, upprepa *-* 2 ytterligare 2 ggr, 2 st (72 m) Klipp inte av tråden!

We are now squaring the circle. Use Bridal white on rounds 6 and 7. 

Round 6: Start in any st. 3 dc, 5 hdc, 5 dc, ch3, *5 dc, 5 hdc, 5 dc, ch3*, repeat *-* 2 more times, 2 dc (72) Don’t cut yarn!

image

image

image

Varv 7: 2 hst, 7 fm, 2 hst, 2 st, (2 dst, 3 lm, 2 dst) i lmb, *2 st, 2 hst, 7 fm, 2 hst, 2 st, (2 dst, 3 lm, 2 dst) i lmb*, upprepa *-* ytterligare 2 ggr, 2 st (86 m) Klipp av tråden och fäst.

Round 7: 2 hdc, 7 sc, 2 hdc, 2 dc, (2 tr, ch3, 2 tr) in ch sp, *2 dc, 2 hdc, 7 sc, 2 hdc, 2 dc, (2 tr, ch3, 2 tr) in ch sp*, repeat *-* 2 more times, 2 dc (86) Cut yarn and fasten off.

image

image

image

image

Montering / Assembling

För att få ett hum om väskans form och placering av rutorna, kan man lägga ut dem hela och vikta som halvor som på bilden här nedan.

To see the form of the bag, place the 18 squares as on the photo below.

image

Lägg sedan upp 18 rutor enligt nedan. Använd Bridal white till att sy ihop rutorna eller virka ihop dem från avigan i bakre maskbågarna. Vik därefter upp den nedre delen mot den övre och sy/virka ihop sidorna.

Place the 18 squares according to the photo. Use Bridal white to join them by sewing or crocheting sc in the back loops only from the wrong side.  Fold the lower part towards the upper and join them as well.

image

Virka ett varv fm med basfärgen runtom hela väskans överkant.

With Bridal white, make 1 sc in each st around the opening.

image

Nu ska handtagen virkas. Fäst garn med 1 sm i lmb i punkt A (se bild), virka 100 lm (ca 50 cm) och fäst med 1 sm i lmb punkt B, på väskans båda sidor. Virka fm runtom väskans överkant och luftmaskkedjorna, (se nedan hur ”dalarna” på väskans sidor virkas). Jag virkade 115 fm runt kedjan, vilket blev lite glest, men jag hade med i beräkningen att övriga varv på handtaget sedan skulle töja sig lite. Virka sammanlagt 7 varv på handtaget enligt färgordning 244, 253, 402, 105, 245, 385, 401.

We are now making the handles. In A, 1 sl st in ch sp, ch100, sl st in B on both sides of the bag. 1 sc in each st, 115 sc in each long chain. Make a total of 7 rounds on the handles in color order 244, 253, 402, 105, 245, 385, 401.

image

image

OBS! I ”dalarna” på väskans båda sidor behöver det minskas maskor, vilket görs genom att varje varv virka ihop de tre mittersta maskorna till en.

Note! In ”the valleys” on each side, decrease by making sc3tog.

image

image

image

Till sist – sy i ett foder.

Jag gjorde ett mycket enkelt foder i vit bomullsväv. För att få rätt form, sydde jag ihop en rektangulär bit i tre sidor, stoppade in i väskan och ritade efter väskans kant. Fålla, nåla och sy! Jag gjorde som vanligt enligt Erika style – på maskin. Handtagen fick vara utan förstärkning.

Finally – fold the bag.

I choose a very simple, white fabric for my bag. I simply drew of the form on the fabric, folded the seam allowance and used my sewing machine to attach it.

image

Klar! / Done!

image

image

image

Ser du något som inte stämmer i mönstret? Då får du gärna mejla mig på erika@fingerscroched.se, så jag kan rätta till det!

Did you find an error in this pattern? Please e-mail me on erika@fingerscroched.se so I can fix it!