Det var inte så länge sedan jag skrev om mina framsteg med filt-CALen My Spicy Ripple här. Det gick undan …